Sandbukta barnehage Hytta vår Takster Kontaktinfo Årsplan Halvårsplaner Skoleforberedelse Vedtekter Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Søknadsskjema Nasjonalt barnehageregister barnehage.no mykid.no
 

"Hytta" vår

Like over det eksisterende hovedhuset har vi bygget et frittstående bygg på 46 m2. Det har et oppholdsrom med tekjøkken, samt garderobe og WC. Personalgarderobe og pauserom finnes i det eksisterende hovedbygget. Bygget er basen til den den eldste barnegruppa,men er også en ressurs for alle aldersgrupper, hvor de yngste kan låne bygget, eller «komme på besøk». Alle aldersgruppene kan uansett møtes i uteleken, eller i hovedbygget.

Du kan lese mer om hytta i artikkelen som sto på trykk i Bo Bedre nr. 8 2011, eller gå inn på bo-bedre.no.
barnehage.no har også laget en artikkel om barnehagen, den kan du lese i magasinet barnehage.no nr. 6 2011.

Naturlige og pustende materieler gir et bedre inneklima (foto Ragnar Hartvig).
Et grønnsåpevasket furugulv med vannbåren gulvvarme er godt å leke på (foto Ragnar Hartvig).
Nybygget ligger høyere enn hovedhuset, og har utsikt over Mossesundet (foto Ragnar Hartvig).
Den nye "hytta" vår (foto Ragnar Hartvig).