Sandbukta barnehage Hytta vår Takster Kontaktinfo Årsplan Halvårsplaner Skoleforberedelse Vedtekter Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Søknadsskjema Nasjonalt barnehageregister barnehage.no mykid.no
 

Skolestarterne i Sandbukta barnehage

Viser også til Årshjul for overgang og sammenheng barnehage-Skole/SFO i Moss kommune, og Systematisk språktilbud siste år før skolestart som er arbeidsdokumenter vi bruker i arbeidet med skolestarterne.

Skolestarterne jobber med:

Ut over årsplanen jobber vi spesielt mye med språkaktiviteter, matematikk og fin/grovmotorikk i forhold til førskolebarna. Vi har et flott naturområde fem minutter fra barnehagen som byr på spennende aktiviteter for denne aldersgruppen, og som brukes ukentlig.