Sandbukta barnehage Hytta vår Takster Kontaktinfo Årsplan Halvårsplaner Skoleforberedelse Vedtekter Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Søknadsskjema Nasjonalt barnehageregister barnehage.no mykid.no
 

Takster i Sandbukta barnehage 2020

Hva koster en plass?
Type plass Barnehagetakst Matpenger Totalt per mnd.
100 % 5 dager per uke. 10 timer og 15 minutter per dag. 51 timer og 15 minutter per uke. 3.135,- 370,- 3.505,-
80 % 4 dager per uke. 10 timer og 15 minutter per dag. 41 timer per uke. 2.808,- 310,- 3.118,-

Matpengene utgjør servering av frukt/bær/grønnsaker, melk og hjemmelaget mat til alle måltider. Vi serverer varm mat til lunch tirsdag, onsdag og fredag, og rester og brødmat de andre dagene.

Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår. Feriemåneden er betalingsfri. Det gis 30 % søskenmoderasjon på barnehageavgiften for barn nummer to, 50 % fra barn nummer tre, fire osv..

Barnehageavgift og matpenger betales forskuddsvis den 1. i måneden. Faktura sendes per e-post hver måned. Dersom barnehageavgiften ikke betales innen forfall ilegges et purregebyr på 70,- kr. Ved manglende betaling sies barnehageplassen opp.

Barnehagens kontonummer er 6118.06.71381.

Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Dersom husstandens samlede kapital- og personinntekt er under 574.750 kr har du rett til redusert foreldrebetaling. I tillegg har du rett til 20 timers gratis oppholdstid dersom barnet er 2, 3, 4 eller 5 år og inntekten er lavere enn 548.500 kr. Fra 1. august 2020 er beløpet 566.100 kr. Søk om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid på moss.kommune.no. For å være sikret redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra oppstart av nytt barnehageår, må du søke innen 1. juni hvert år.